Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Ostrov Symi - lodní výlet z Rhodu

Rhodos má co nabídnout - zbytky starověkých svatyní, pozůstatky křižáckých hradů, zelené svahy, které se noří do křišťálově čistého moře, omamnou vůni levandule, pestře kvetoucí ibišky a údolí plná motýlů. Atraktivní je také poznávání jeho „sousedů“ v Egejském moři. Vedle ostrovů Kos a Chálki je velmi oblíbený lodní výlet na nedaleký ostrov Symi.

Lodní výlet z Rhodu začíná v brzkých ranních hodinách v přístavu Mandraki. V ústí přístavu míjíte kamennou pevnost sv. Mikuláše a poté zamíříte na severozápad. Jen chvíli po vyplutí stojí za to podívat se přes záď lodi na vzdalující se panorama města Rhodos, protože podle mnohých je právě toto nejkrásnější pohled na Rhodos. S troškou fantazie si můžete přimyslet mohutný Kolos Rhodský, jeden ze sedmi divů světa, kdysi strážící vjezd do přístavu.


Foto: Rhodos - město- panorama

Dále uvidíte po levé straně záliv „Trianda“ - název znamená „Třicet“, podle někdejších 30 letních domů johanitských rytířů, dnes s řadou luxusních hotelů. Po pravoboku se potáhne kopcovité pobřeží nedalekého Turecka. Po hodině plavby minete ostrůvek Sesklí, který patří klášteru Panormitis a který je na rozdíl od Symi bohatý na vodní prameny. Pěstuje se zde vinná réva, fíky a ovocné stromy, v okolí se daří rybolovu. Nyní poprvé přistanete na ostrově Symi, v malém zálivu s klášterem Panormitis.

Existence kláštera v těchto místech je doložena poprvé ve 14. století, od 18. století se stal jedním z nejvýznamnějších poutních míst souostroví Dodekanésy. Klášter stojí v zálivu Panormos a je zasvěcen archandělu Michaelu Panormskému. Panormitis se na ostrově užívá též jako oblíbené křestní jméno, je to jakési poznávací znamení původu jeho nositele. Klášterní budovy jsou postavené kolem krásně dlážděného nádvoří z mořských oblázků s centrálním kostelem pocházejícím z 18. století a s typickou zvonicí v čele kláštera. Stavba byla financována z darů věřících, hlavní zvon těžký 3 tuny odlili v Rusku a hodiny na věži pochází z roku 1925. Mimo hlavní budovy kláštera stojí kolem nádvoří další budovy s celami mnichů, policejní stanice a celnice. Starý kostel uprostřed nádvoří byl roku 1783 výrazně přestavěn, práce řídil rhodský architekt Anastasios Karnavas. Nástěnné malby v interiéru pocházejí z roku 1792. Překrásně vyřezávaný ikonostas zhotovil v letech 1783 až 1787 řezbář Drakos Taliadouros z ostrova Kos, ikony malovali malíři - mniši Neophytos a Kyriakos Karakostiou ze Symi.

Hlavní chloubu kláštera a celého ostrova, zázračnou ikonu archanděla Michaela, zhotovil roku 1724 Ioannis Peloponnesios. Představuje stojícího archanděla - malovaná je jen hlava a část nohou, zbytek je vytepán ze stříbrného plechu, pozadí pozlaceno, vše zasazeno do bohatě vyřezávaného rámu. Na řetízku přes obraz jsou zavěšeny stříbrné destičky jako poděkování za vyslyšená přání prosebníků. V letech 1807 až 1884 dostával klášter na přání ruských námořních admirálů roční příspěvek z pokladny ruského cara. V levém a pravém bočním křídle arkádového nádvoří jsou dvě muzea. V klášterním muzeu si můžete prohlédnout staré ikony, knihy, církevní předměty, zbraně, modely lodí, antické předměty vylovené z mořského dna, kotvy, námořnické lampy a vycpaná zvířata. V etnografickém muzeu uvidíte tradiční vybavení a zařízení řecké domácnosti.


Foto: Symi - Panormitis

V přístavu Panormitis můžete rovněž ochutnat vynikající čerstvě upečené typické řecké pečivo, které se kdysi dodávalo do sultánova paláce. Pokud se vám místo zalíbí, můžete se sem vydat ještě jednou a zůstat několik dní v jedné z klášterních cel, které dnes slouží k ubytování turistů. Je to ten nejlepší způsob, jak zapomenout na okolní uspěchaný a hlučný svět.

Od kláštera odplujete k hlavnímu městu ostrova, které nese stejné jméno - Symi. Ostrov měří na délku 13 km, na šířku 8 km a v dnešní době má v létě asi 2 500 stálých obyvatel, ale v zimě se jejich počet zmenší na polovinu. V létě se k nim připojuje téměř stejný počet turistů. Nejvyšším bodem ostrova je hora Vigla vysoká 616 m. Nejstarší historickou zmínku o ostrově naleznete už v Homérově Iliadě. Podle legendy se řecký bůh Slunce Helios zamiloval do nymfy Aiglé sídlící na ostrově a měli spolu tři děti. Od starověku byl ostrov proslavený stavbou lodí - jejich výroba však znamenala dokonalé odlesnění ostrova, dříve porostlého hustými lesy. Řečtí obyvatelé ostrova povstali proti tureckému sultánovi v roce 1821, ale toto povstání bylo krutě potlačeno.


Foto: Symi - připlutí

Přesto v 18. a 19. století zažil ostrov dobu rozkvětu, právě tehdy bylo město Symi centrem celého souostroví Dodekanésos namísto Rhodu. V první polovině 20. století žilo na ostrově 22 000 obyvatel, kteří se živili stavbou lodí, námořním obchodem, lovem mořským hub, výrobou vína, malbou ikon a vyřezáváním ikonostasů. Malý a bezlesý ostrůvek Symi byl před sto lety jedním z nejbohatších v Egejském moři. Majitelé loděnic, kapitáni lodí a úspěšní obchodníci si stavěli přepychové vily a nechávali budovat bohatě vyzdobené kostely. Ostrov si vysloužil přízvisko „perla Dodekanésie“. Naneštěstí však téměř současně ubylo mořských hub, zhoršily se podmínky pro obchod a navíc skončila éra lodí, které se ve zdejších loděnicích stavěly. Ostrov chudl a většina pracovních sil odešla do Austrálie nebo do Spojených států. Jeho ulice utichly a domy se začaly rozpadat. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století jej znovuobjevili Řekové, kteří se zamilovali do jeho rozpadlých vil a našli zde svůj druhý domov.

Dnes už je mnoho budov opraveno a při vjezdu do přístavu se vám naskytne jedna z nejkrásnějších scenérií celého Řecka. Desítky novoklasických kamenných fasád se stovkami oken a balkóny v pastelových barvách stoupají od přístavu až za vrcholky kopců. Nejsou tady žádné velké hotely - návštěvníci ostrova přebývají v malých penzionech nebo studiích. Nejvíce jich však odjede z ostrova ještě před západem slunce - jsou to ti, kteří se sem vydávají na jednodenní výlet z Rhodu. Do přístavu přijíždějí pravidelně o půl jedenácté a ve čtyři odpoledne už zase vyrážejí asi na jeden a půlhodinovou cestu zpět na Rhodos. Den na ostrově Symi tak má dvě docela odlišné části - rušné „návštěvní hodiny“ střídají ospale lenošivé podvečery.


Foto: Symi - barevné domky

Město Symi se skládá ze dvou částí - přístav a domy na svazích nad přístavem tvoří tzv. Gialós, zatímco domy postavené na svahu do vnitrozemí se nazývají Chóra. Gialós byl postaven v 19. století a je odjakživa považován za obchodní srdce ostrova. Na první pohled zaujme malebnými domy v neoklasicistním stylu, řada z nich však není obydlena. V malebném přístavu se točil film „Ztracený ostrov“ s Benem Kingsleyem v hlavní roli. Za zmínku zde stojí Námořní muzeum a Katerinettes - místo pod úzkými schody v přístavu, kde Němci podepsali kapitulaci na souostroví. Událost připomíná památník v podobě repliky antického reliéfu lodě z lindské akropole.

Vysoko nad Gialem se za několika domy skryla Chóra, bývalé hlavní město ostrova. Vede do ní Kalí Stráta, vybílené schodiště o tři sta padesáti sedmi schodech. Pokud o dovolené neradi sportujete, můžete se do Chóry dostat také taxíkem. Rychlé tempo přístavního života tady nahrazuje tradiční, mnohem pomalejší způsob - staří lidé vysedávají na zápražích a kočky, ležící líně opodál, si vás, až půjdete okolo, ani nevšimnou. Nahoře Kalí Stráty stojí Stará lékárna, kde mají návštěvníci možnost shlédnout kolekci starých francouzských lékárenských nádob. Nad městem stojí část hradeb s erbem johanitského velmistra - pozůstatky impozantní byzantské pevnosti Kástro, která na kopci stála už před 2 500 lety a počátkem 15. století byla johanitskými rytíři přestavěna na středověký hrad. V kostele Panny Marie si můžete prohlédnout působivé fresky. V této části města jistě stojí za návštěvu Muzeum ve starém kapitánském domě s římskými a byzantskými reliéfy a Palác rodiny Chatziagapitos - ruina většího noblesního domu z 18. století. Ve městě je i malé archeologické muzeum. Na Symi je dalších 76 kostelů a k mnohým z nich se dá dojít pěšky.


Foto: Symi - mořské houby

Vydáte-li se na procházku podél přístavu, potkáte spoustu stánků s kořením, mořskými houbami a olivovým mýdlem. Centrum mořských hub tyto živočichy nejen prodává, ale také vás důkladně poučí o životě těchto pozoruhodných tvorů, považovaných až do poloviny osmnáctého století za rostliny. Jsou používány jako mycí a kosmetické houby především díky svým desinfekčním účinkům a velké savosti. Mořské houby jsou rovněž vhodné na technické použití, například jako školní houby nebo při mytí aut či čištění šatů. Mořská houba také dokáže dobře pohltit různé pachy - například z cigaret nebo z provozu kuchyně. První zmínky o použití mořské houby pocházejí ze středověku, kdy se houby začaly používat také v lékařství. Domorodci z egejských ostrovů se potápěli pro surové přírodní houby a používali je rozličnými způsoby. Staří Římané si mořské houby pokládali pod brnění a zjistili, že je chrání před odřením. Také objevili, že přiložením houby na poraněné místo se rána zahojí za velmi krátkou dobu a navíc po ní nezůstane ani památky.

Kouzlo přírodních mořských hub spočívá v tom, že obsahují přibližně 14 % jódu, tzn. v jednom gramu mořské houby je stejné množství jódu jako ve 130 litrech mořské vody. Jód obsažený v houbě je schopen zabít stafylokoka a streptokoka (bakterie způsobující nejrůznější infekce a horečky) do jedné minuty. Mořská houba je vícebuněčný živočich a žije pod mořskou hladinou v hloubce od 5 do 60 metrů. Živí se planktonem, který si opatřuje filtrováním mořské vody. V mořích světa existuje více než 5 tisíc rozmanitých druhů mořských hub, ale jen asi 36 z nich má užitkovou hodnotu. Ještě před 2. světovou válkou žilo na ostrově Symi až 3 tisíce lovců hub, dnes už však žije ostrov z turismu a jen asi 12 mužů loví mořské houby. V rámci výletu se naskýtá možnost návštěvy jednoho z lovců. Jmenuje se Panormitis, podle slavného kláštera, a dozvíte se od něj něco o lovu a zpracování mořských hub. V jeho obchůdku si můžete nějaký pěkný exemplář tohoto dnes již luxusního a stále velmi žádaného přírodního produktu zakoupit, jako netradiční a užitečný suvenýr z dovolené.

Poznání malebných zákoutí ostrova Symi, chutný oběd či osvěžení se studenou kávou frappé, nákup mořských hub a plavba zpátky na Rhodos, někdy i za doprovodu hravých delfínů, bude patřit k nejkrásnějším zážitkům z vašich prázdnin.

Pobyty na Rhodu, odkud se pořádají fakultativní výlety na Symi, nabízí CK TRAVEL 2002.

- PR článek -

TRAVEL 2002
Moravské nám. 4
602 00  Brno-město
Tel.: 542 210 102
ck@travel2002.cz
www.travel2002.cz

Pobočka Strážnice:
Kovářská 396
696 62  Strážnice
Telefon/fax: 518 334 466
groups@travel2002.cz

Článek byl zobrazen 12 907 krát.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Levné ubytovní v Řecku

Stovky hotelů, penzionů a dalších ubytovacích kapacit v Řecku. Rezervace ubytování online a v češtině. Najít si ubytování v zahraničí nikdy nebylo tak snadné ...

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Na Řecko.Světadíly.cz najdete komplexní informace o Řecku. Najdete zde články, recenze, rady a tipy na cesty, zájezdy do Řecka - pobytové i poznávací, dále fotografie a diskuse. Řecko a řecké ostrovy jsou oblíbenou destinací turistů z celéo světa.


Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA